Przejęcie przez władze 2 bln zł z naszych kont w ZUS-ie

Donald Tusk zaproponował, aby osoby starsze, które utracą pracę, a zgromadziły kapitał
na minimalną emeryturę, mogły skorzystać z „częściowej emerytury” zanim osiągną wiek
67 lat. Bezrobotny biorący takie świadczenia nie mógłby jednak podejmować pracy, a
przyznane świadczenie byłoby w wysokości minimalnej emerytury, niezależnie od tego w
jakiej skali kapitał już zgromadził.

Przedstawiając takie propozycje Premier na siłę dąży
do pozbawienia nas świadczeń emerytalnych i to za cenę utraty własnej reputacji,
przyznając, że kompletnie nie orientuje się w funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Bo
jak inaczej zrozumieć propozycję dla osób, które już zaoszczędziły na emeryturę wyższą
od minimalnej, że nie mogą jej uzyskać w wysokości im przysługującej. I dlaczego nie
mogą dodatkowo pracować, jeśli mogą – emeryturę już sobie przecież uczciwie
wypracowali. W tym działaniu wyraźnie widać usilne ohydne dążenie do skorzystania na
ich śmierci, w celu przejęcia ich spadku - kapitałów emerytalnych.

Niestety ale dyskusja na temat przesunięcia wieku emerytalnego kompletnie zagłuszyła

sam fakt szalenie niskiego wymiaru emerytur tych którzy płacą niskie składki w ramach
działalności gospodarczej jak i kobiet wychowujących dzieci. Otóż według przytoczonych
przez Marcina Rogalę danych w artykule „Tusk nadal nie rozumie zasad obowiązującego
systemu emerytalnego” z różnych szacunków wynika, że budżet państwa, za 20-30 lat,
będzie dopłacał do emerytur właśnie minimalnych prawie wszystkich osób prowadzących
działalność gospodarczą, oraz do 30-40 proc. kobiet. Odpowiedz na to jak z tego pata
wyjść została opracowana ponad 10 lat temu w raportach UNFE: „Bezpieczeństwo dzięki
konkurencji”, „Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości” i „Bezpieczeństwo dzięki
emeryturze”. Niestety przez te lata nie było i nie ma woli politycznej do implementacji
proponowanych rozwiązań. Dlatego dzisiaj pozostaje nam jedynie bierne przyglądanie jak
kasandryczne przewidywania UNFE co do głodowych warunków życia punkt po punkcie
się spełniają.

 

 

Źródło: Ekran - Niezależny serwis społeczności blogerów