Odwrócony kredyt hipoteczny - założenia

Odwrócony kredyt hipoteczny to oferta skierowana do ludzi starszych. Póki co jest on w fazie projektu, ale już wiadomo, że może się okazać trafionym pomysłem.

Projekt przedstawiony przez Ministerstwo Finansów opisuje to, co w innych krajach jest stosowane na szeroka skalę od wielu lat. Oferta skierowana jest do osób starszych, mających powyżej sześćdziesięciu lat. Dodatkowo osoby te muszą być w posiadaniu prawa własności , prawa wieczystego użytkowania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nieruchomości.

Odwrócony kredyt hipoteczny zakłada umożliwienie ludziom starszym wykorzystania kapitału „zamrożonego” w danym lokalu czy nieruchomości. W tym celu bank, jako kredytodawca, wypłaci kredytobiorcy odpowiednią sumę ustaloną w umowie kredytowej. Wypłata może odbywać się w ratach (w formie tak zwanej renty wieczystej) lub w całości, jednorazowo. Dodatkowo cel, na jaki zostanie przeznaczona kwota uzyskana z odwróconego kredytu hipotecznego, będzie mógł być dowolny. Najważniejsza zasada tej oferty mówi, że kredytobiorca nie będzie musiał spłacić zaciągniętych zobowiązań, co oznacza, że nie będzie musiał posiadać zdolności kredytowej. Maksymalna kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć kilkudziesięciu % wartości nieruchomości. Zabezpieczeniem kredytu automatycznie będzie hipoteka na nieruchomości lub prawach do lokalu. Jakie zatem bank będzie miał korzyści z tego interesu? Otóż nie jest wymagana spłata kredytu, ale w chwili śmierci kredytobiorcy, to właśnie bank przejmie zastawioną nieruchomość czy też prawo do lokalu (chociaż pierwszeństwo do nieruchomości będą mieli spadkobiercy – oczywiście po uregulowaniu i spłacie wszystkich zobowiązań dłużnika wobec banku). Bank sprzedając mieszkanie lub nieruchomość nowemu właścicielowi odzyska pieniądze potrzebne na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Odwrócony kredyt hipoteczny to niezwykła szansa dla ludzi starszych na godne życie w dostatku, a nie w ubóstwie. Na podstawie rozwiązań z innych Państw, w których ten system funkcjonuje od lat, przewiduje się stosunkowo duże zainteresowanie tego rodzaju kredytem. Dodatkowo mógłby odciążyć ZUS - ponieważ starsi ludzie będą mieli pieniądze, to nie będą musieli pobierać różnych dodatkowych świadczeń.

---

 

Autorem artykułu jest Krzysztof Krzysztofowicz

Poradniki i artykuły do przedruku

 

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl