Rodzina 500+

 

Opis Programu         


Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 

Wniosek Rodzina 500+ będzie można wypełnić i wysłać online w serwisie R-Online. Aby otrzymać  świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., Wniosek Rodzina 500+ musi zostać wypełniony i wysłany przez serwis R-Online do 1 lipca 2016 r. do godz. 23:59. W przypadku wypełnienia i złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące. Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku - wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2017 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Rola Banku


Raiffeisen Polbank umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie R-Online w sekcji"Wnioski i umowy". Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

UWAGA!

Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy użytkownicy serwisu R-online z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w Raiffeisen Polbank za pomocą przelewu aktywacyjnego z Innego Banku. Zgodnie z wymogiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku będzie dostępna tylko dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez Bank podczas wizyty w placówce. Jeżeli Państwa rachunek został założony zdalnie poprzez przelew aktywacyjny z innego Banku konieczna będzie wizyta w oddziale i potwierdzenie tożsamości (w tym celu wystarczy udać się do placówki i okazać pracownikowi dowód osobisty lub paszport) Lista placówek Raiffeisen Polbank

Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji"Wnioski i umowy" przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. 

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.


Proces otrzymania świadczenia

  • Raiffeisen Polbank: Składasz wniosek wypełniającWniosek Rodzina 500+ online w serwisie R-Online.
  • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w centralnym systemie informatycznym zabezpieczenia społecznego Emp@tia.
    Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz potwierdzenie (UPO/UPP)
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Wniosek trafi do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) lub urzędu, który wskazałeś we wniosku. 
    Wypłata świadczenia może nastąpić na rachunek wskazany we wniosku (w przypadku decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego).

 

 


* Materiały są oparte na informacjach zawartych na stronach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznejobywatel.gov.pl rodzina500plus.gov.pl