Regulamin

Oświadczam, że jestem zainteresowany usługami świadczonymi przez UNIVERSUM Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UNIVERSUM moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celach prezentacji usług oferowanych przez UNIVERSUM (cel marketingowy), w tym na kontakt UNIVERSUM lub partnera współpracującego z UNIVERSUM w celu przedstawiania ofert handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej. Powyższa zgoda zachowuje ważność także w przypadku gdy nie zawrę za pośrednictwem UNIVERSUM umowy o produkt jak również, gdy ww. umowa o produkt wygaśnie lub zostanie rozwiązana. Przyjmuję do wiadomości, że:

  1. na podstawie niniejszej zgody, UNIVERSUM staje się administratorem podanych przeze mnie moich danych osobowych i ma prawo do ich przetwarzania we wskazanym powyżej zakresie i celu, do czasu cofnięcia przeze mnie wyrażonej zgody,
  2. dane te mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
  3. dane zostały podane dobrowolnie oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.